Monikulttuurisen hoitotyön työryhmä

Kirsti Sainola-Rodriguez, työryhmän pj,
050 4110780
kirsti.sainola@pkssk.fi

Leena Rannikko, työryhmän sihteeri,
leena.rannikko@pkssk.fi

 Monikulttuurisen hoitotyön työryhmä

Monikulttuurisen hoitotyön työryhmä eli Mokuhoi on yksi Pohjois-Karjalan Sairaanhoitajat ry:n alaisista työryhmistä. Työryhmän perustettiin 9.9.2000. Perustamisen motiivina oli huoli siitä, miten hoitotyöntekijöiden ammattikunta vastaa lisääntyviin monikulttuurisuuden haasteisiin koulutuksessa ja ennen kaikkea käytännön työssään eri kulttuureista tulevien asiakkaidensa kanssa.

 Työryhmän tavoitteet:

 • monikulttuurisen hoitotyön edistäminen Pohjois-Karjalan piiriyhdistyksen alueella

 • tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen kokoaminen ja jakaminen hoitohenkilökunnan käyttöön

 • maahanmuuttajien ja terveydenhoitoon liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen

 • em. tavoitteet on voitu kirjata tavoitteiksi vuosikymmeniksi eteenpäin; työryhmä on hyväksynyt toimintamahdollisuuksiensa rajallisuuden ja aihealueen monisäikeisyyden

  Työryhmän toimintamuodot:
 • säännöllinen työryhmätyöskentely ja ajankohtaisen tiedon seuraaminen

 • kannanotot

 • koulutusten ja luentotilaisuuksien järjestäminen

 • verkostoituminen

 • opinnäytetöiden ohjaaminen

Työryhmän jäsenet ja yhteystiedot:

Kirsti Sainola-Rodriguez, puheenjohtaja, 0504110780, kirsti.sainola@pkssk.fi

Leena Rannikko, sihteeri, leena.rannikko@pkssk.fi

Heidi Sivén, rahastonhoitaja, heidi.siven@elisanet.fi

Kirsi Tanskanen, jäsen, kirsi.tanskanen@karelia.fi

Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani, jäsen, tuulikki.hassinen-ali-azzani@jns.fi

Rachel Masalin, jäsen,  rachel.masalin@pkssk.fi
Margareta Ryden-Kortelainen, jäsen,  margaretark@luukku.com

 

Työryhmä ottaa mielellään vastaan ideoita päästäkseen toiminnallisiin tavoitteisiinsa ja tekee yhteistyötä maahanmuuttajien terveyteen ja sairauteen liittyvissä teemoissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Toimintasuunnitelma 2011

 
Työryhmän kokoonpano vuonna 2011:
Kirsti Sainola-Rodriguez, puheenjohtaja
Impi Laitinen, sihteeri
Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani
Soili Haapala
Heidi Siven
Kirsi Tanskanen
Leena Rannikko, opisk.jäsen.
 
Työryhmä jatkaa toimintaansa koulutuksen ja yhteistyön merkeissä P-K:n ammattikorkeakoulun ja tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston Monikko-hankkeen kanssa. Koulutuksissa pyrimme tuomaan uutta tietoa maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvistä tutkimuksista ja käytännön kokemuksista. Kokouksissamme käymme läpi uutta julkaistua kirjallisuutta ja tutkimuksia.
Suunnitelmissa vuodelle 2011:  
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman kansainvälisyysviikkoon liittyvä teemapäivä 24.2. Mokuhoi osallistuu viikon ohjelmaan järjestämällä koululla koulutus- ja keskusteluiltapäivän cafe learning-ajatuksella.
 • Monikulttuurisuuteen liittyvä koulutuspäivä terveydenhuollon ja sosiaalialan toimijoille Lieksan seudulla. Yhteistyökumppanina Itä-Suomen  yliopiston Monikko-hanke.
 • Jatkossa, vuoden 2012 alusta koulutusten järjestämisessä teemme yhteistyötä PKSSK:n koulutussuunnittelun kanssa niin, että vuosittain järjestetään yhdet alueelliset Monikulttuurisuuspäivät Tikkasalissa.
 • Opiskelijajäsen Leena Rannikko aloittaa työryhmässä, mahdollisesti opinnäytetyön ohjaus.
 • Opintomatka Iisalmen aluesairaalaan Monikkohankkeen kanssa. Teemana ulkomaalaisten työntekijöiden onnistunut rekrytointi ja työhön perehdytys 
Taloussuunnitelma 2011
 
Työryhmien toimintaraha                      600 e
-         kokouskulut
-         matkakulut (Lieksa)
-         kouluttajiin liittyvät luennointi- ja matkakulut